Traufresing

Ved traufresing freser man bort gammel, krakkelert og skadet asfalt i et definert område, stort eller lite. Det freste området (trauet) er nå klart for asfaltering.