Skjæring

Vi kan utføre skjæring i asfaltdekke inntil 22 cm dybde.  

 

 Skjring i Brum opt

Her skjæres det for setting av ny kantstein.
Bildene er tatt før feiing er utført.