Riving av faste dekker

Ved riving av faste dekker fjernes asfaltdekket i sin helhet. Riving eller gjennomfresing, som det også kalles, fjerner dekket skånsomt og selve veifundamentet påvirkes minimalt.

Denne måten å fjerne asfalt på er miljøvennlig og kostnadseffektiv, sammenlignet med for eksempel bruk av gravemaskin.

Fresemassen som produseres kan på enkelt vis klargjøres for gjenbruk.

 

                                                                  Gjennomfresing                                                                     Tykkelsen på frest veidekke