Planfresing

Ved planfresing freser man gammelt dekke i full bredde (fra kant til kant).
Når slitelaget freses bort på denne måten forhindrer man at veien bygger seg opp når nytt slitelag legges.

Planfresing kan fjerne dumper, vaskebrett, krakelering og hjulspor m.m i veibanen. Samtidig kan man korrigere veiprofilen hvis nødvendig.

Ved fjerning av hele asfaltdekke er planfresing en mer effektiv, skånsom, miljøvennlig og økonomisk bedre løsning enn å sage og grave opp asfalten.

                                                                     

Planfresing i Oslo                Planfresing
Planfresing i Oslo                                                                                                Slik kan det også gjøres..