Leggekanter

Fresing av leggekanter brukes rundt et område som skal reasfalteres, og er et alternativ der planfresing ikke er aktuelt.