Fresemasse

Vi sorterer fresemasse og kan tilby fresemasse i ulike fraksjoner.
Massen kan hentes hos oss i Elgtrekket eller kjøres ut.

Det er mange bruksområder for fresemasse. Den kan (og bør) gjenbrukes i ny asfalt. Den kan også erstatte grus og pukk i veiens forsterknings- og bærelag, samt slitelag på grusveier eller benyttes ved kantforsterkning, istandsetting av gravehull, til dekke på f.eks anleggsplasser, parkeringsplasser med mer.

OBS! Vær oppmerksom på å benytte rikelige mengder med vann under utlegging og komprimering av kalde fresemasser. Dette for å sikre et godt og holdbart resultat.

 

Fresemasse