Fortanning

Fortanning bruskes som oftest i forbindelse med gravehull og lignende i asfaltdekke.
Fresingen gjør det mulig å skjøte nytt asfaltdekke inn i det eksisterende asfaltdekke for å gi en varig og holdbar løsning.