Dypstabilisering

Dypstabilisering av vei er et rehabiliteringstiltak for å utbedre svakheter og /eller forsterke veiens bærelag og gi veien en lengre levetid. Dette er en prosess som benytter seg av materialene som allerede er i veien.

Dypstabilisering kan gjennomføres på ulike måter.
Mekanisk, kjemisk, med bindemiddeltilsetting eller kombinasjoner av disse.

Dypstabilisering av bærelag er i prinsippet gjenbruk av veimateriale. Denne måten å utbedre vei på er miljøvennligere, raskere og mer kostnadseffektiv enn andre metoder som benyttes i veirehabilitering.