Fresemasse

Fresemasse er et miljøvennlig produkt.
Asfalt(frese)masse er lagd av høyverdig materiale, i hovedsak 95% grus/pukk og ca 5% bitumen. Bitumen og stein er ikke-fornybare ressurser.

Norske veimyndigheter ønsker at så mye som mulig av asfalten som fjernes fra norske veier skal gjenbrukes.

Ved å erstatte "nytt" materiale med fresemasse skånes naturressurser samtidig som klimagassutslipp og energiforbruk reduseres.

Det er mange bruksområder for fresemasse. Den kan (og bør) gjenbrukes i ny asfalt.
Den kan også erstatte grus og pukk i veiens forsterknings- og bærelag, samt slitelag på grusveier eller benyttes ved/til kantforsterkning, istandsetting av gravehull, til dekke på f.eks anleggsplasser, parkeringsplasser med mer.

 

 Sikteverk      Sikting av fresemasse
 Sikteverk                                                                                          Sikting av fresemasse