Dypstabilisering

I økende grad, over alle kontinenter, brukes dypstabilisering til veiforsterkning, både fordi det er miljøvennlig og fordi det er en kostnadseffektiv metode.

Det er mange faktorer som gjør dypstabilisering av vei mer miljøvennlig enn andre rehabiliteringsmetoder:

  • Dypstabilisering av vei er i prinsippet gjenbruk av materialet i veien. Den eksisterende veien brukes som "råstoff". Behovet for tilføring av nytt materiale som grus og pukk reduseres og naturressursene spares.
  • Det kan benyttes mindre bitumen og råoljebruken går ned.
  • Behov for tungtransport er sterkt redusert. Dette bidrar til lavere klimagassutslipp og reduserte lokale miljøpåvirkninger (støy, støv og eksos).
  • Det å dypstabilisere er effektivt. Anleggstiden er redusert og tredjepart berøres derfor i mindre grad. Veien kan benyttes kort tid etter at arbeidet er avsluttet, det er et redusert behovet for veisperringer, noe som igjen gir mindre kødannelser og omkjøringer (sparer både lokalt og globalt miljø).
  • Det er ikke behov for noen lagring av veimateriale.
  • I korte trekk: sammenlignet med vanlig konvensjonell rehabilitering av vei (masseutskiftning) vil dypstabilisering spare naturressurser samt redusere både CO2 utslipp og totalt energiforbruk.