Full fres for miljø

Vei- og anleggsarbeid forbindes sjelden med miljøvennlighet, men det går an å tenke miljø også i vei- og anleggsbransjen.

Vi i Norsk Asfaltfresing AS har som mål å tenke miljø i alle ledd.

For å kunne utføre fresing av faste dekker er det nødvendig med store maskiner og bruk av tungtransport.
Vi har en moderne maskinpark (nytt utstyr er mer miljøvennlig enn gammelt) og tilstreber en god transportlogistikk for å redusere belastningen både på lokalt og globalt miljø.